top of page

IL·LUSTRACIÓ
Carlos ofereix tallers d'il·lustració creativa destinats a artistes interessats en ampliar el seu món icònic.

Objetivos
Estimular la imaginació i el pensament divergent.
Posar-se en contacto amb la mitologia individual.
Fomentar el creixement del propi imaginari a través dels símbols, mites i arquetips personals.
Transformar experiències personals en imatges simbòliques.
Elaborar una narrativa pròpia a partir dels propis símbols i mites. 

bottom of page