Durant els últims quinze anys Carlos ha impartit cursos, tallers i conferències en l'Estat Espanyol, Singapur, Regne Unit, Argentina, Suècia i Marroc.

© 2015- 2020 by CARLOS RUIZ BRUSSAIN